Need Help ?
Call: +977- 089440150

समाचार बिस्तारमा

सूचना सूचना सूचना

२०७२ फाल्गुन २८ गते दैलेख जिल्लालाई साक्षर र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदायक जिल्ला घोषणा गरिने भएकाले जिल्लाका सबै शैक्षिक सरोकारवालाहरुलाई जिल्ला घोषणाका लागि आ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नहुन अनुरोध गर्दछौं । जिशिका परिवार दैलेख