Need Help ?
Call: +977- 089440150

साक्षर तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदायक जिल्ला घोषणा सम्मबन्धि सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३ माघ १३

यहि फाल्गुन २८ गते दैलेख जिल्लालाई साक्षर तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदायक जिल्ला घोषणा गर्नका लागि आ आफ्नो स्थानवाट सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैेलेख परिवार हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।