Need Help ?
Call: +977- 089440150

जिल्लाको बारेमा

जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेख यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ

पूर्वमा जाजरकोट, पश्चिममा अछाम, उत्तरमा कालिकोट तथा दक्षिणमा सुर्खेत जिल्लाले घेरेको यो जिल्ला २८०३५। देखि २९०८। उत्तरी अक्ष्ाांश तथा ८१०२५। देखि ८१०५३। पूर्वी देशान्तरमा पर्दछ । समुन्द्री सतहदेखि न्यूनतम उचार्इ ५४४ मिटर(तल्लो डुङ्गेश्वर) र अधिकतम उचार्इ ४१६८ मिटर (महाबु लेक) रहेको यस जिल्लाको आैसत उचार्इ १४४८ मिटर(दैलेख बजार) रहेको छ । जिल्लाको धरातल पहाडी ८० प्रतिशत र उच्चपहाडी २० प्रतिशत छ । 

दैलेख जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्र विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा योजना र कार्यक्रमहरूलाई जिल्लाभरी प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अहम् भूमिका खेलिहरहेको छ । जिल्लालार्इ राजनैतिक रुपमा २ निर्वाचनक्षेत्र र ११ इलाकामा विभाजन गरिएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम दैलेख बजार हो । जिल्लामा ५ वटा निरीक्षण क्षेत्र र  कुल १२ वटा श्रोतकेन्द्र तथा २ नगरपालिका र ४९ वटा गाविसमा जम्मा सामुदायिक ४९४ र संस्थागत ३६ गरी जम्मा ५२० विद्यालयहरु रहेका छन् । समुदायमा आधारित १०० र विद्यालयमा आधारित २६० गरी जम्मा ३६० बालबिकास केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । साक्षरता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि तथा साक्षरोत्तर र निरन्तर शिक्षामा सहयोग गर्नका लागि जिल्लाभर ४२ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।